Project ‘Deur in mijn Hoofd’


Eind oktober ben ik samen met 9 andere kunstenaars een werkperiode ingegaan in een leegstaande doorzonwoning in Tilburg. Met in totaal 10 kunstenaars en onder toezicht van twee curatoren zijn we werk aan het maken in een leegstaand woonhuis. Sommigen op basis van een idee dat om uitvoering vroeg, sommigen op basis van de doorzonwoning die we tijdelijk hebben mogen betrekken. Voor mij was een gevonden (portret) foto van een van de vorige bewoners het uitgangspunt. Door het pand, verhalen van buurtbewoners en mijn eigen achtergrond ontstaat bij mij een indruk van de vorige bewoners. En van daaruit een serie portretten. Hoe zet je iemand neer die je eigenlijk niet kent maar gestalte krijgt door de omgeving, wat die persoon achter laat aan indrukken? Vrijdag 13 december is de opening om 19:30 uur, Laagstraat 50 te Tilburg. Daarop volgend is de expositie te bezoeken op zaterdag 14 en zondag 15 december van 12:00 tot 18:00 uur. Daarna is de expositie nog te bezoeken in het weekend van 4 en 5 januari, ook van 12:00 tot 18:00 uur. Je bent van harte welkom!