East of Eden I

East of Eden I, 2021, Charcoal and pastels on paper, ca. 70 x 50 cm

Een paar jaar terug, ergens in 2019, maakte ik een screenshot van de eindscène van de verfilming van East of Eden, de eerste film met James Dean. Hoewel ik wist dat hij een film icoon was had ik nog nooit daadwerkelijk een film met hem gezien, tot deze dan. Ik had ook geen idee dat hij maar aan drie films had meegewerkt voordat hij op 24 jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een auto ongeluk. Wel had ik een tijd daarvoor de film ‘Life’ gezien door Anton Corbijn die verhaald over de vriendschap tussen de acteur en fotograaf Dennis Stock in de periode kort voordat James Dean bekend werd en raakte geïnteresseerd. East of Eden bleek de eerste film van James Dean en de enige film die hij zelf nog in première heeft zien gaan voordat hij datzelfde jaar , 1955, overleed aan de gevolgen van een auto ongeluk. Het is een raar besef om een film te bekijken waarvan je weet dat de hoofdrolspeler korte tijd later en nog heel jong – 24 jaar- is overleden. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van John Steinbeck dat weer berust op het bijbelverhaal Kaïn en Abel, waarin James Dean in de rol van Cal Trask (Kaïn) verlangt naar liefde en waardering van zijn vader, Adam.

Een paar maanden terug kwam ik het screenshot weer tegen en ontstond de behoefte om deze te vertalen. Het beeld had me aangegrepen en deed dit weer. In deze scène zit Cal aan het sterfbed van zijn vader en vindt er, zonder veel gedoe, eindelijk acceptatie en berusting tussen beiden plaats waar het voorheen een ongemakkelijke en verwijtende relatie was.  
 
Een moment waar verleden, heden en toekomst, keuze en mogelijkheden, wijd open staan, en tegelijkertijd een moment van complete stilstand, onvermijdelijke eindigheid en definitiviteit. Een moment waar een eeuwigheid in besloten ligt. 

A few years ago, sometime in 2019, I took a screenshot of the final scene of the East of Eden film adaptation, the first movie with James Dean. Although I knew he was a movie icon, I had never actually seen a movie with him until this one. I also had no idea that he had only worked on three films before he died at the age of 24 from a car accident. Some time before I had seen the film “Life” by Anton Corbijn, which tells about the friendship between James Dean and photographer Dennis Stock in the period shortly before Dean became well known and I became interested. East of Eden turned out to be James Dean’s first movie and the only one he himself has seen premiere before he died of a car accident that same year, 1955. It is a strange realization to watch a film of which you know that the protagonist died a short time later and at a still very young age – 24 years old.
The film is based on John Steinbeck’s book of the same name, which in turn is based on the biblical story Cain and Abel, in which James Dean in the role of Cal Trask (Cain) longs for love and appreciation from his father, Adam.

A few months ago I came across the screenshot again and the need arose to translate it. The image had taken hold of me before and did so again. In this scene, Cal is at his father’s deathbed and, without much fuss, finally acceptance and resignation between the two takes place where it was previously an uncomfortable and reproachful relationship.

A moment where past, present and future, choice and possibilities, are wide open, and at the same time a moment of complete standstill, inevitable finiteness and definitiveness. A moment in which an eternity lies.