Learning Curve – My Candyfloss Dystopia

Learning Curve - My Candyfloss Dystopia, 2020, Pastels, white charcoal and coloured pencils on paper, ca. 50 x 70 cm

Learning Curve in een ander jasje. Wat als de boodschap in een ‘aantrekkelijker’, minder deprimerend kleurenpallet en  materiaal gebracht wordt?

Een ‘zoet en jeugdig’ afschrikwekkend toekomstbeeld…
Is dat meer acceptabel?

Eerste tekening in de serie My Candyfloss Dystopia.

Learning Curve in a different outfit. What if the message were presented in a more ‘attractive’, less depressing colour palette and material? 

A ‘sweet and youthful’ frightening image of the future…
Is that more acceptable?

First drawing in the series My Candyfloss Dystopia.