About/Over

Geertje Kapteijns is a visual artist, living and working in Dordrecht, The Netherlands. Her autonomous work often originates from old photos and revolves around awareness of subjectivity; an own truth arising from identity, traditions, customs and role patterns. 

The (near) past intrigues me. I can get lost in photographs from my parents youth. Young boy scouts on camp, a mini civilization with its own norms and values, under the supervision of Mr. Pastor. A farm that was also used as a shelter during world war two. A young girl playing in the garden, not minding the camera. A world that’s been and gone and that I associate with innocence, naivety, lost idealism and mortality. Subtle, seemingly unimportant and casual taken pictures in black and white that have created for me an image of this period in time. A time that no longer is, but has also helped form me.

These kind of pictures, taken around the middle of the 20th century often are my inspiration source, my starting point. The quiet portraits, silent houses. They emerge as themes in my work, to be passed on.

What I find important is the amount of information that I communicate. An image has to remain ‘open’. Too much detail can make an image to describing or unambiguous. What is still recognizable in the created image and does it lead to a new or own interpretation? How does someone else interpret or reflect the given image?

NL

Geertje Kapteijns is beeldend kunstenaar, werkzaam te Dordrecht (NL). Haar autonome werk ontstaat veelal vanuit oude foto’s en draait om het bewust-zijn van subjectiviteit; een eigen waarheid voortkomend uit identiteit, tradities, gewoonten en rolpatronen.

De nabij voorbij-zijnde tijd intrigeert me. Ik kan verdwalen in foto’s uit de jeugd van mijn ouders. Padvinders op kamp, een mini maatschappij met eigen normen en waarden, onder leiding van meneer Pastoor. Een boerderij die ten tijde van de tweede wereldoorlog ook diende als onderduikadres. Een jong meisje spelend in de tuin, zich onbewust van de camera. Een verloren wereld die ik associeer met onschuld, naïviteit, verloren idealen en vergankelijkheid. Subtiele, schijnbaar onbelangrijke en toevallig genomen foto’s in zwart en wit, vormen voor mij een beeld van deze tijd. Een tijd die niet meer is, maar mij wel mede heeft gevormd.

Dit soort foto’s, genomen rond het midden van de 20e eeuw dienen vaak als inspiratiebron, uitgangspunt. De rustige portretten, stille huizen. Ze keren terug als thema in mijn werk. Ik zie het als mijn vorm van overlevering.

Wat ik belangrijk vind is de mate van informatie die ik als maker in een beeld communiceer. Een beeld moet ‘open’ blijven. Te veel informatie sluit een beeld af, maakt het eenduidig. Wat is er nog herkenbaar in mijn overlevering en leidt dat naar een nieuwe of eigen interpretatie? Hoe interpreteert of reflecteert een ander het gegeven beeld?

Geertje Kapteijns
Visual artist and illustrative designer/ Beeldend kunstenaar en illustratief ontwerper.

My illustrative work is to be seen at www.kapiteinkalk.nl.
Mijn illustratief ontwerp is te vinden op www.kapiteinkalk.nl

Born: St. Michielsgestel (NL) 1980/ Geboren te St. Michielsgestel 1980
Living and working: Dordrecht, The Netherlands/ Wonend en werkzaam in Dordrecht

Email: geertje.kapteijns@gmail.com