Huis – House

House XXII, 2020, Mixed media, collage, etching inkt on paper, ca. 80 x 55 cm

De afgelopen jaren heb ik diverse geabstraheerde huizen en andere ‘onderkomens’ gemaakt. Kasvormen, maar ook veel vormen die het meest in de buurt komen van kleine boerderijen of oude arbeiderswoningen. 

Een huis is in onderzoeken naar kindertekeningen één van de basissymbolen gebleken, naast o.a. een mens- en een boomtekening. De menstekening kan gelezen worden als een zelfprojectie, hoe zet een kind zichzelf centraal, hoe staat het in de wereld? De boom tekening wordt gezien als een spiegel van de energie en ontwikkeling van het kind. Het huis symboliseert vaak de mate waarin een kind zich bewust is van de werkelijkheid en hoe het zich aan kan passen aan deze werkelijkheid.

Bij de uitleg van dromen wordt het huis gezien als een krachtig droomteken. Een huis zou symbool voor het zelf staan, je ziel. Je onderbewuste toont je aan de hand van de staat waarin het huis verkeerd hoe het met ‘je-zelf’ gesteld is.  Kamers vertegenwoordigen verschillende kanten van je geest, een vervallen huis staat voor oude denkwijzen, een boerderij voor de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling of groei, een kas dat je altijd het gevoel hebt in de gaten gehouden te worden en verantwoordelijkheid af te moeten leggen aan een ander. De diverse verklaringen van dromen met ‘huis-vormen’ en wat er vervolgens in de droom met het huis gebeurd zijn eindeloos. 

Als ik aan het ‘oerbeeld’ van een huis denk dan zie ik een aangepaste versie van het huis van mijn grootouders aan moeders kant voor me. Een klein huisje met zadeldak naast de pastorie in Gestel. Maak er een asymmetrisch zadeldak van en daar is mijn oerbeeld/ basissymbool.

In recent years I have made several abstract houses and other ‘shelters’. Shapes of greenhouses, but also shapes that come closest to small farms or old labourers’ dwellings. 

In research on children’s drawings, a house has been found to be one of the basic symbols, alongside a human and tree drawing, among others. The human drawing can be read as a selfprojection, how does a child put himself in the centre of his world, how does he relate to it? The tree drawing is seen as a mirror of the energy and development of the child. The house often symbolises the extent to which a child is aware of reality and how it can adapt to this reality.

In the explanation of dreams, the house is seen as a powerful dream symbol. A house is said to symbolise the self, the soul. Your subconscious shows you how ‘your-self’ is doing, based on the state of the house.  Rooms represent different aspects of your mind, a dilapidated house stands for old mindsets, a farmhouse for the possibility of personal development or growth, a greenhouse for the feeling that you are always being watched and have to answer to someone else. The various explanations of dreams with ‘house-forms’ and what subsequently happens to the house in the dream are endless. 

When I think of the ‘primal image’ of a house, I see before me a modified version of the house of my maternal grandparents. A small house with a saddleback roof next to the rectory in Gestel. Make it an asymmetrical saddle-roofed house and there is my primal image/basic symbol of a house.