Het lichaam – The body

Het lichaam - The body, 2021, Charcoal and coloured pencils on paper, ca. 49 x 39 cm

Zondagochtend. Niet praten, geen geluid maken, niet zoveel om je heen kijken, zit eens stil, niet gapen, nee, je kunt nu niet naar de wc, niet je muntje voor de collecte kwijt raken. Stil zitten, knielen op harde bankjes en uitkijkend naar het moment, waarop de volwassenen naar voren gingen en wat duidde op het begin van het einde van de mis.

Sunday morning. Don’t talk, don’t make a sound, don’t look around so much, sit still, don’t yawn, no, you can’t go to the toilet now, don’t lose your coin for the collection. Sitting quietly, kneeling on hard benches and looking forward to the moment when the adults went to the front of the church and what signalled the beginning of the end of the mass.