New works added to portfolio 2018

Portrait XXVI, 2018

Two new works are added to portfolio 2018

Portraits XXV and XXVI follow in line of my previous anonymous portraits. “Of a human figure can only be drawn as much, as an intensive observation of the form can spontaneously overlook.” (Johannes Itten).

Portrait XXVI is an oilpainted portrait on linnen (aluminium frame).
It’s size is 43,3 x 35,4 inch/ 110 x 90 cm. It’s been a while since I painted a (for me) larger canvas. The workings of the size and the material are very different when painting smaller sizes and ask for a different attitude and concentration.

Portretten XXV en XXVI volgen in lijn van mijn vorige anonieme portretten.
“Van een menselijke figuur kan slechts zoveel getekend worden, als een intensieve beschouwing van de vorm spontaan kan overzien”. (Johannes Itten)

Portret XXVI is vervaardigd met olieverf op linnen (opgespannen op aluminium frame). Het formaat is 43,3 x 35,4 inch/ 110 x 90 cm.
Het is even geleden sinds ik aan een (voor mijn doen) groter doek heb gewerkt. Het schilderen op een groter formaat vraagt om een heel andere houding en concentratie dan het schilderen van kleinere formaten.

Portrait XXV, 2018

Portrait XXV, 2018, 1808-05, Acrylic paint on paper, 250 gsm, 13,2 x 15,2 inch/ 33,5 x 38,5 cm