Distopie – Dystopia

Dystopia 1
Dystopia 1
Dystopia 2
Dystopia 3
Dystopia 4
Dystopia 5
Dystopia 6

Afgelopen zomer hebben we gekampeerd in de buurt van Kamp Westerbork. We waren slechts enkele kilometers verwijderd van de plek waar in de 2e wereldoorlog ruim honderdduizend mensen zijn gedeporteerd waarvan slechts 5032 mensen het overleefd hebben. We hebben een mooie kampeervakantie gehad. Maar ondanks, of juist dankzij, de hitte en niet aflatende zon, de beperkte mogelijkheden, vele waarschuwingen en onzekerheid vanwege de Corona crisis, Trump en andere idioten die te belangrijke functies vervullen, vluchtelingen die aankomen in vrijwel nog meer uitzichtloze omstandigheden dan die ze ontvlucht waren, ‘heropvoedings’ kampen voor meer dan 2 miljoen Oeigoeren, de hevige bosbranden in Autralië én de nabijheid van een voormalig concentratiekamp, kon ik het gevoel niet van me afschudden dat we momenteel leven van geleende tijd, terwijl het zwaard van Damocles gniffelend boven ons hangt.  

You think we should have learned by now.

Last summer we went camping near Westerbork. We were only a few kilometers  from where in WWII hundred of thousands human beings were deported to death camps and only 5032 survived. We had a lovely camping trip this summer of 2020. But regardless or exactly because of the heat and unrelenting sun, with the restricted movements, warnings and uncertainty because of Corona, Trump and other ridiculous powerrangers in too high stations, refugees arriving in even more hopeless conditions then where they fled from, ‘re-education’ camps for  2 million Uyghurs and, the many forest fires in Australia, ánd the proximity of a former concentration camp, I couldn’t shake the feeling that we are living on borrowed time beneath a chuckling Sword of Damocles.

You think we should have learned by now.

Dystopian series: Six drawings made with charcoal, siberian chalk and coloured pencil on paper, 2020. Each drawing aprox. 20 x 25 cm.

Dystopische serie: Zes tekeningen gemaakt met houtskool, siberisch krijt en kleurpotlood op papier, 2020. Iedere tekening ca. 20 x 25 cm.

Dystopia 1
Dystopia 1 - Learning Curve - You think we should have known by now
Dystopia 2
Dystopia 2 - Our Watch - It still happened again on our watch
Dystopia 3
Dystopia 3 - Future Telescope - As mankind seemed unable to learn from past mistakes the use of the future telescope was never cleared
Dystopia 4
Dystopia 4 - Offerings - We offered them plenty of recreation space and perspective.
Dystopia 5
Dystopia 5 - Whispers - Whispers, we advised, are most powerful. As our words fell on deaf ears.
Dystopia 6
Dystopia 6 - Lost Souls - Save Our Souls